POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI (ZGODNA Z RODO)1

 

Lilaróż, właściciel serwisu https://dyskontkosmetyczny.pl oraz https://hurt.dyskontkosmetyczny.pl  dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisów. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Aneta Łopato prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lilaróż Aneta Łopato (adres prowadzenia działalności: ul. Chopina 21g, 62-510 Konin) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 667-163-75-78, REGON 301941623, adres poczty elektronicznej: info@dyskontkosmetyczny.pl, numer telefonu: 694  690 955  (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

Cel Przetwarzania

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy (realizacja zamówień) zawieranej pomiędzy każdym z Klientów, a Administratorem w ramach działalności sklepu internetowego https://dyskontkosmetyczny.pl/pl/ oraz https://hurt.dyskontkosmetyczny.pl/pl/. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Klientów w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

Podstawa Przetwarzania Danych

- Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO)

- Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie Danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek Niepodania Danych

 W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

- brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

- brak możliwości korzystania z usług Sklepu

- brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Usługi Zewnętrzne/Odbiorcy Danych

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta dyskontkosmetyczny.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom dyskontkosmetyczny.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a)Podmioty przetwarzające. Dyskontkosmetyczny.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie dyskontkosmetyczny.pl. Należą do nich m.in. firmy kurierskie, dostawcy usług do komunikacji elektronicznej, dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu,systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b)Administratorzy. Dyskontkosmetyczny.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

c)Dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

Każda z ww. firm, będących kontrahentami Lilaróż została wybrana z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami, a dodatkowo firmy te są związane z Lilaróż osobnym porozumieniem (umowa, regulamin) dotyczącym ochrony danych powierzonych.

- Organy państwowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe, także jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione.

Okres Przetwarzania

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisach https://dyskontkosmetyczny.pl/pl/ oraz https://hurt.dyskontkosmetyczny.pl/pl/ dla celów realizacji zakupów zgodnie z regulaminem sklepu. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz poniżej w części Polityka prywatności dotycząca ciasteczek.

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo Danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku, w tym prawo do „bycia zapomnianym”.

Lilaróż udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową konta, dostępną po logowaniu. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Lilaróż danych osobowych o użytkowniku. W przypadku udostępnienia danych teleadresowych bez założenia konta można je zmodyfikować lub usunąć kontaktując się z administratorem strony pod adresem email info@dyskontkosmetyczny.pl . Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Podstawa prawna: art. 17 RODO. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także żądanie przeniesienia danych do innego administratora. Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem , możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do naszych serwisów i w każdym momencie korzystania z serwisów. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 RODO

Ciasteczka

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do ciasteczek i innych podobnych technologii sklepu https://dyskontkosmetyczny.pl/pl/ oraz https://hurt.dyskontkosmetyczny.pl/pl/. Przez używanie strony jednego z tych serwisów wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek i/lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron https://dyskontkosmetyczny.pl/pl/ oraz https://hurt.dyskontkosmetyczny.pl/pl/

Ciasteczka:

- są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

- umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

- nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

- usunąć pliki cookies

- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

- zapamiętywania informacji o Twojej sesji

- statystycznym

- marketingowym

- udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Kontakt Z Administratorem

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? Napisz na adres e-mail: info@dyskontkosmetyczny.pl